Meie töötame ausalt

1. Võtke meiega ühendust

Kui soovite müüa oma metsakinnistut või kasvava metsa raieõigust, nii et Teie metsal oleks ka tulevikus väärtus, siis võtke meiega ühendust ja vaatame Teie metsa üle. Vajadusel abistame Teid metsamajandamiskava tellimisel.

2. Vaatame metsa üle

Tuleme kohale ja vaatame müüdava metsamaa üle. Veendume metsamüügi seaduslikkuses, ning abistame kõikides juriidilistes küsimustes.

3. Teeme hinnapakkumise

Metsaga tutvumise tulemuste põhjal teeme omapoolse hinnapakkumise lähtuvalt mahust, puidu sortimendist ja muudest teguritest, mis mõjutavad hinda.

4. Sõlmime lepingu

Kui oleme kõigis tingimustes kokkuleppele jõudnud, siis sõlmime, kas kasvava metsa raieõiguse ostu - müügilepingu või notariaalse kinnistu ostu - müügilepingu.

5. Tasume summa

Kasvava metsa raieõiguse lepingu sõlmimisel tasume kohe kuni 100% kokkulepitud summast või notariaalse tehingu puhul kanname eelnevalt kokkulepitud summa notari deposiitarvele.

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel

Hoiame metaomanikku kursis tööde käiguga ning tööde lõpetamisel anname langi üle korrastatuna vastavalt aktile.


Kuna majandus on pidevas muutumises, ei ole meie kodulehel välja toodud teenuste ja metsamatarjalide hindasid. Et saaksime Sulle pakkuda alati õiglase ja hea hinna, võta meiega ühendust ja me teeme Sulle parima pakkumise!

Mis me teeme

Osutame järgmisi teenuseid

Metsa istutamine
Oleme alati valmis peale lageraiete teostamist Teie raielangid taasmetsastama. Taasmetsastamisel kasutame nii istikuid, kui ka potitaimi.
Metsa lõikus
Metsalõikust teostame me nii saemeeste, kui ka harvesteriga, sõltuvalt raiete mahust ja raieliigist.
Metsamajandamiskavade koostamine
Metsade takseerimine ning metsamajandamiskavade koostamine.
Metsateede taastamine ja maaparandustööd
Taastame metsatööde käigus lõhutud ja kannatada saanud metsateed ning põllud. Kuivenduskraavide rajamine ja taastamine.

Laaneteed ostab

• Metsamaterjali kõiki sortimente
• Metsamaad (ka osaliselt tehtud raietega)
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
• Läbiraiutud kinnistuid

Meie töötajadJuhataja,
Kristjan Tamm (+372) 56822425,
info@laaneteed.eeVanem metsakonsultant,
K. Tätte (+372) 56821599